BIOKOMPOSIT

KAMPEN MOD fossil-basered PLASTIK

Hvorfor træbaseret biokomposit?

Ideen opstod, da vi besluttede at udvikle et nyt sortiment af danskvandsmaskiner. At skabe et fantastisk udtryk, var naturligvis et af vores mål, men det var lige så vigtigt for os at forbedre vores CO2 aftryk. Vi besluttede os for, at Mysoda skulle være helt i front, på udvikling og produktion af mere bæredygtige husholdningsprodukter. Brugen af danskvandsmaskiner har i forvejen mange miljømæssige fordele, men vi var overbeviste om, at vi kunne gøre mere. Efter at have evalueret på forskellige materialer, viste det sig at træbaseret biokomposit, var det helt rigtig valg for Mysoda.

Der fældes ikke træer til formålet

Der findes forskellige typer af biokomposit på markedet. Den biokomposit Mysoda benytter, kaldes UPM Formi EcoAce og det produceres af den finske virksomhed UPM Biofore. Biokompositten produceres af overskudsmateriale fra træindustrien. Formi EcoAce består hovedsageligt af to komponenter. Ca. 60% af produktet består af rå tallolie (et restprodukt der skabes ved produktion af træmasse). Ca. 40% er træflis (restprodukt ved produktion på savværkerne) Den biokomposit vi bruger, er kort fortalt, en kombination af disse to fuldstændigt nedbrydelige ingredienser.

Flere bæredygtige alternativer

Fordelen ved at fremstille biokomposit af overskudsmateriale fra træindustrien er, at det ikke er produceret af afgrøder, der kunne have været anvendt til fødevareproduktion. Det overskudstræ der benyttes i produktionen af biokompositten, kommer fra skove der drives bæredygtigt. Produktionen af tallolien er certificeret af en tredjepart, som sikrer at råmaterialet er bæredygtigt.

Kernen i UPM Formi EcoAce biokomposit er, at det er et helt ideelt alternativ til fossil-baseret plastik. Dette er årsagen til, at vi bruger det til at producere mere miljøvenlige danskvandsmaskiner. Lad os håbe at andre producenter af husholdningsapparater følger vores eksempel.

Sådan bliver et træ til en danskvandsmaskine