FARVÄL

FOSSIL PLAST

DÄRFÖR ANVÄNDER VI BIOKOMPOSIT

Då vi bestämde oss för att skapa en helt ny portfölj av kolsyremaskiner, dök biokompositen upp som ett spännande materialalternativ. Naturligtvis ville vi att maskinerna skulle vara vackra, men hållbarheten såg vi som ett lika viktigt mål för utvecklingsprojektet. Som produktkategori har kolsyremaskiner redan flera ekologiska egenskaper, men vi beslöt oss för att Mysoda kunde ta hållbarhetstänket ännu ett steg längre, mot en ledande roll inom utvecklingen av hållbara köksmaskiner. På basen av en råmaterialanalys kom vi fram till att träbaserad biokomposit var det överlägset mest hållbara alternativet för Mysoda.

INGA TRÄD FÄLLS FÖR OSS

Biokompositen vi valt att tillverka våra maskiner av heter UPM Formi EcoAce och produceras av av UPM-The Biofore Company. Råmaterialet för biokompositen är rester från skogsindustrins olika produktionsprocesser, vilket betyder att inga träd behöver fällas för att vi skall kunna tillverka våra maskiner. Formi EcoAce tillverkas av två olika totalt förnybara råmaterial. Ca 60% består av ett bioplast som tillverkas av tallolja, en biprodukt från cellulosaproduktionen. Sågspån, som tas till vara från bl.a. sågverk, står för resterande ca 40% av råmaterialet.

ETT HÅLLBARARE ALTERNATIV

I motsats till sådant biomaterial som odlas för ett specifikt ändamål, inkräktar inte denna biokomposit på livsmedelsproduktionskedjan. Den skog som till slut blir våra kolsyremaskiner, vårdas alltid på ett hållbart sätt.

 

Produktionen av tallolja certifieras av en tredje part för att garantera en hållbar produktion.

 

Detta var alltså UPM Formi EcoAce-biokomposit i ett nötskal. Vi anser den vara ett ypperligt alternativ till fossilbaserad plast, och nu då vi börjat tillverka våra naturvänliga kolsyremaskiner av biokomposit, hoppas vi naturligtvis att andra köksmaskinstillverkare följer vårt hållbara exempel.

FRÅN TRÄD TILL KOLSYREMASKIN