Et grønt nålskov set fra fugleperspektiv

KAMPEN

MOD FOSSIL-BASERED PLASTIK

HVORFOR TRÆBASERET KOMPOSIT?

Ideen opstod, da vi besluttede at udvikle et nyt sortiment af danskvandsmaskiner. At skabe et fantastisk udtryk, var naturligvis et af vores mål, men det var lige så vigtigt for os at forbedre vores CO2 aftryk. Vi besluttede os for, at Mysoda skulle være helt i front, på udvikling og produktion af mere bæredygtige husholdningsprodukter. Brugen af danskvandsmaskiner har i forvejen mange miljømæssige fordele, men vi var overbeviste om, at vi kunne gøre mere. Efter at have evalueret på forskellige materialer, viste det sig at træbaseret trækomposit, var det helt rigtig valg for Mysoda.

DER FÆLDES IKKE TRÆER TIL FORMÅLET

Der findes forskellige typer af trækomposit på markedet. Den trækomposit Mysoda benytter, kaldes UPM Formi EcoAce og det produceres af den finske virksomhed UPM Biofore. Trækompositten produceres af overskudsmateriale fra træindustrien. Formi EcoAce består hovedsageligt af to komponenter. Ca. 60% af produktet består af rå tallolie (et restprodukt der skabes ved produktion af træmasse). Ca. 40% er træflis (restprodukt ved produktion på savværkerne) Den trækomposit vi bruger, er kort fortalt, en kombination af disse to fuldstændigt nedbrydelige ingredienser.

FLERE BÆREDYGTIGE ALTERNATIVER

Fordelen ved at fremstille trækomposit af overskudsmateriale fra træindustrien er, at det ikke er produceret af afgrøder, der kunne have været anvendt til fødevareproduktion. Det overskudstræ der benyttes i produktionen af trækompositten, kommer fra skove der drives bæredygtigt. 

Kernen i UPM Formi EcoAce trækomposit er, at det er et helt ideelt alternativ til fossil-baseret plastik. Dette er årsagen til, at vi bruger det til at producere mere miljøvenlige danskvandsmaskiner. Lad os håbe at andre producenter af husholdningsapparater følger vores eksempel.

En illustration af produktionsprocessen fra træ til danskvandsmaskine
En illustration af produktionsprocessen fra træ til danskvandsmaskine