Mysoda panostaa vastuullisuuteen laskemalla hiilidioksidipäästönsä

Ilmakuva metsästä

Ympäristöystävällisyys on ollut Mysodan liiketoiminnan keskiössä jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Olemme edelläkävijä ympäristöystävällisten ja innovatiivisten raaka-aineiden käyttämisessä hiilihapotuslaitemarkkinoilla. Veden hiilihapottaminen kotona on jo itsessään ympäristöä vähemmän kuormittavaa kuin pullotetun veden kuluttaminen. Tarjoamalla tuotteita eri hintaluokissa varmistamme, että hiilihapotetun veden valmistaminen kotona on mahdollista mahdollisimman monelle. Tämän lisäksi Mysoda on Amforin jäsen, minkä myötä olemme säännöllisesti tehneet kolmannen osapuolen toteuttamia auditointeja tuotantotiloissamme ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi.

Tiedämme myös, ettei kukaan ole täydellinen, emmekä ole mekään. Haluamme aidosti ymmärtää ilmastovaikutuksemme, tehdä konkreettisia toimenpiteitä ilmastovastuullisuutemme edistämiseksi sekä palvella sidosryhmiämme vastuullisuuskysymyksissä.

Olemme lähteneet selvittämään kasvihuonekaasupäästöjämme yhdessä Green Carbon Finlandin kanssa. Selvityksessä tarkastelemme koko Mysodan liiketoiminnan aiheuttamia scope 1, 2 ja 3 -päästöjä vuoden 2022 osalta. Tarkastelu tehdään globaalisti tunnetuimman sekä käytetyimmän laskentastandardin, GHG-protokollan (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard & Corporate Value Chain (Scope 3) Standard) mukaisesti. Lisäksi selvitämme hiilihapotuslaitteidemme koko elinkaaren aikana syntyvät päästöt (Cradle-to-Grave) GHG-protokollan Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. Laskentatyö valmistuu kevään 2024 aikana, minkä jälkeen keskitymme suunnittelemaan konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja pitkän aikavälin ilmastostrategian kehittämiseen.

Mitä seuraavaksi?

Laskelmien valmistuttua Mysoda liittyy Science Based Targets -aloitteeseen ja sitoutuu siten uuteen joukkoon mitattavia, tieteeseen perustuvia sekä lyhyen että pitkän aikavälin  päästövähennystavoitteita. Aloite auttaa eri alojen yrityksiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Päästölaskelmien avulla olemme ottaneet ensimmäiset askeleet kohti mitattavia tavoitteita, sekä parempaa ymmärrystä yrityksen päästöistä ja kehittämiskohteista. Haluamme tarjota täydellisen läpinäkyvyyden toiminnassamme sekä kuluttajillemme että liikekumppaneillemme.

Haluatko lisätietoa?

Saadaksesi päivityksiä ja lisätietoa laskentatuloksista ja suunnitelluista toimenpiteistä, seuraa verkkosivujemme Ajankohtaista– ja Vastuullisuus-osioita.

Lue lisää