Tietosuojaseloste - mysoda oy

1. Yleistä
Kuvaamme tässä yleisessä tietosuojaselosteessa, miten siinä määriteltyjä henkilötietoja käsitellään ja suojataan yhtiössä (”Rekisterinpitäjä”) voimassa olevan lainsäädännön, viranmaisohjeistuksen ja huolellisen tietosuojakäytännön mukaisesti.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Mysoda Oy
Holkkitie 6, 00880 Helsinki
Puh. +358 (0)20 712 1590
Email: info@mysoda.fi

3. Yhteyshenkilö
Mysoda Oy, Jussi Aura
Email: jussi@mysoda.fi

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet 
Peruste tietojenkäsittelyyn on käsittelytoimesta riippuen:

käsittelyn välttämättömyys kanssasi tekemämme sopimuksen (asiakkuus- tai yhteistyösopimus) tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi;
antamasi suostumus, esimerkiksi tietyissä tilanteissa markkinointiluvan antaminen, osallistuminen kampanjaamme/kilpailuumme tai antamasi palaute;
oikeutettu etu asiakasviestintään ja markkinointiin; ja/tai
oikeutettu etu ja erikseen määritellyissä tilanteissa suostumus verkkokauppamme ja liiketoimintamme kehittämiseksi jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla.
Jos keräämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, pyydämme tarvittaessa tähän sinulta hyväksyntää etukäteen ja informoimme käsittelystä sekä sen perusteesta erikseen samassa yhteydessä.

5. Henkilötiedot
Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja, joko meidän tai yhteistyökumppanimme toimesta:

 • Asiakkuutta tai yhteistyötä koskevat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja kirjautumistiedot (sähköpostiosoite ja salasana), asiointikieli, sähköisen markkinoinnin luvat sekä ostohistoria. Tehdessäsi tilauksen verkkokaupasta keräämme sinulta lisäksi tietoa toimitustavasta sekä maksutavasta. Säilytämme myös sopimuksia koskevia tietoja.
 • Asiakaspalveluun ja tilauksiin liittyvät tiedot: Yhteydenotossa kerätyt tiedot, joita tarvitaan asiakaspalvelupyynnön suorittamiseen ja tilausten käsittelyyn.
 • Muu viestintä kanssasi: Tallennamme kanssasi käytyä viestintää koskevia tietoja. Sinut voidaan kutsua myös ottamaan osaa markkinatutkimukseen tai antamaan palautetta.
 • Markkinointikilpailut ja -kampanjatiedot: Osallistuessasi järjestämäämme kilpailuun tai asiakaskyselyyn, saatamme kilpailun tai kyselyn toteutustavasta riippuen kerätä yhteystietosi (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero) mahdollisen palkinnon toimittamista varten. Voittajan tiedot säilytetään, kunnes palkinto on saatu toimitettua, sekä lainsäädännön edellyttämän ajan ja tiedot voidaan luovuttaa viranomaiselle muun muassa verotuksellisten vaatimusten vuoksi. Lisätietoa on saatavilla tarvittaessa kilpailu- ja kampanjakohtaisesti.
 • Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot: Verkkosivuston tapahtumat, kuten sivunäytöt, tilaustiedot, toimitustavat, maksutavat, sisäänkirjautumistiedot ja verkkosivuilla esitettäviä lupia koskevat valinnat. Lisätietoa evästesivullamme.
 • Verkkosivujen kehittämiseen liittyvät tiedot: Käytämme asiakkailtamme keräämiämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja asiakaspalvelumme parantamiseen. Analysoimme verkkokaupan käyttäjien toimintaa ja kehitämme sen pohjalta verkkokauppaamme. Tällaisiin analyyseihin käytämme pääasiassa koostetasoisia tai anonyymejä tietoja. Lisätietoja evästesivullamme.
 • Verkkokaupan tilaukset ja oman tilin hallinnointi: Käytämme verkkokauppaostoihin liittyviä henkilötietoja tilausten käsittelyyn ja toimituksiin sekä asiakkaiden tilien ylläpitoon verkkokaupassa. Tietoja käsitellään Shopify-verkkokauppa-alustalla. Tilausten käsittelyyn käytettävät järjestelmät mahdollistavat verkkokaupastamme tekemäsi tilauksen keräilyn, tarkastamisen, toimittamisen, alustan lisäpalvelujen tuottamisen sekä asiakaspalvelun. Näissä järjestelmissä voidaan käsitellä kaikkia verkkokaupan tilauksiin liittyviä henkilötietoja.
 • Keräilyn ja tilauskäsittelyn sekä logistiikan tiedot: Käytämme tietoja esimerkiksi tilaustulosteissa. Jotta voimme toimittaa tilauksesi perille, luovutamme kumppaneillemme nimen ja yhteystiedot. Tilauksen yhteydessä antamaasi puhelinnumeroa tai muita yhteystietoja käytetään tilauksen toimittamiseen liittyvään viestintään, esimerkiksi saapumisilmoitukseen. Shopify-verkkokauppa-alustalla käytetään erilaisia sovelluksia verkkokaupan lisäpalveluiden tuottamiseen.
 • Muu digitaalinen markkinointi: Käytämme personointia esimerkiksi verkkokauppamme ulkopuolella tapahtuvassa digimainonnassa, esimerkiksi markkinoinnissamme sosiaalisen median kanavissa. Digitaalista markkinointia harjoitetaan hyödyntäen erilaisia digitaalisia mainosverkostoja ja mainontateknologiaa, kuten evästeitä. Lisätietoja evästesivullamme. Hyödynnämme myös palautesovelluksen kautta kerättyä palautetta markkinointiin.
 • Maksupalveluntarjoajat: Käytämme ulkoisia toimittajia maksujen käsittelyyn. Tämä henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme toimittaa tilaamasi tuotteet.
 • IT-kumppanit ja -toimittajat: Osa järjestelmistä on asennettu meille paikallisesti, jolloin ainoastaan omalla henkilöstöllämme on pääsy tietoihin. Osa järjestelmistä on pilvipalveluita, jolloin siirrämme henkilötietoja kyseisen palvelun tarjoajalle. Tällöin palveluntarjoaja tai IT-toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti. Sisäisesti käsittelemme asiakastietoja kanta-asiakasjärjestelmässämme, toiminnanohjausjärjestelmässämme, verkkokauppajärjestelmässämme sekä asiakashallinta- ja markkinointijärjestelmässämme.
  Viranomaiset: Joissain tapauksissa meitä voidaan edellyttää luovuttamaan henkilötietojasi lain tai määräysten nojalla, kuten esimerkiksi rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin yhteydessä viranomaisen pyynnön johdosta.

6. Evästeet, evästevalinnat ja analytiikka
Käytämme analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä, jotka mahdollistavat evästevalintojesi mukaisesti internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät, helpottavat palvelun käyttöä sekä mahdollistavat yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Henkilötietoja käsitellään myös itse evästevalintojen hallinnointiin. Voit hallita evästeasetuksiasi verkkosivuille ja verkkokauppaan tullessasi automaattisesti avautuvissa evästeasetuksissa sekä lukea lisää niistä samasta yhteydestä. Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön myös omassa selaimessaan ja poistaa evästehistorian. Käytämme lisäksi muun muassa Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja analytiikkatietojen ja raporttien koostamiseksi verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa palveluitamme. Verkkokaupassamme käytämme verkkokauppaa-alustan (Shopify) ja kolmansien osapuolien toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat tilausten käsittelyn, maksamisen ja lähettämisen sekä muita Verkkokauppaan liittyviä toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi tuotearvioiden antamisen.

7. Lisätietoa henkilötietojen vastaanottajista 
Käytämme ulkoisia yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tuottamaan palveluita meille Rekisterinpitäjänä. Osana näiden palveluiden suorittamista yhteistyökumppaneillamme, niin EU:n ja ETA:n sisällä kuin niiden ulkopuolella, voi olla pääsy henkilötietoihisi. Mikäli tietoja siirretään tai luovutetaan, käytetään sovellettavan lainsäädännön vaatimia turvatoimenpiteitä. Tällaisesta tietojen siirrosta tai luovutuksesta tehdään yhteistyökumppanimme kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita sekä muita edellytyksiä tai siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste kuten oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen. Rekisterinpitäjänä voimme lisäksi siirtää ja luovuttaa tietoja esimerkiksi yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä.

8. Säilytysajat
Asiakashallinta- ja markkinointijärjestelmässämme asiakastietojasi säilytetään oletusarvoisesti viiden (5) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut aktiivinen. Aktiivisuus määritellään järjestelmässä jonain seuraavista toimenpiteistä: osto verkkokaupasta, tilille kirjautuminen, viestintä kanssamme tai uutiskirjeen tilaus. Verkkokauppamme oma tili -osiossa säilytetään antamiasi henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen. Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietojasi säilytetään niin kauan kuin haluat vastaanottaa uutiskirjeen.

Asiakaspalvelun tietoja käsitellään asian hoitamiseen vaadittava aika sekä niin kauan, kun osapuolet voivat esittää oikeusvaateita toisiaan kohtaan. Markkinointi- ja kampanjakohtaisiin kilpailuihin ilmoittautuneiden yhteystiedot poistetaan, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto toimitettu.

Yhteistyösopimusten tietoja säilytetään niin pitkään, kun sopimuksen mukainen yhteistyö jatkuu, osapuolet voivat esittää sopimukseen perustuvia vaatimuksia ja meillä Rekisterinpitäjänä on lainsäädäntöön tai viranomaiskäytäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja.

Vieraillessasi verkkosivuillamme samassa yhteydessä kerättyjä tietoja (kuten IP-osoite, selain, kieli, sijaintikaupunki) säilytetään oletusarvoisesti 26 kuukauden ajan analyysi- ja raportointitarkoituksiin. Lisätietoja evästeselosteessamme.

9. Henkilötietojen suojaaminen
Tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Suojaus on järjestetty teknisesti, hallinnollisesti, sähköisesti sekä tietoturvatoimintojen osalta.

10. Rekisteröidyn oikeuden ja henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset
Sovellettavan lainsäädännön mukaan sinulla rekisteröitynä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy tietoihisi
 • oikaista tietojasi
 • poistaa tietosi ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • siirtää tietosi järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojesi käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikissa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa sinun tulee ottaa yhteyttä tietosuoja-asioista vastaavaan yhteyshenkilöömme. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Oikeuksien käyttöä koskevissa asioissa annamme tapauskohtaisen ratkaisun kuukauden (1 kk) kuluttua pyynnön esittämisestä. Et voi rekisteröitynä käyttää kaikkia oikeuksiasi rajoituksetta kaikissa tilanteissa. Oikeuksien käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia. Tilanteeseen vaikuttaa muun muassa se, millä perusteella henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on kuitenkin rekisteröitynä esimerkiksi aina oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjänä korjaamme tai poistamme ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi rekistereissämme olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon, ellei meillä ole velvoitetta säilyttää tietoa.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos mielestäsi henkilötietojasi ei käsitellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisesti etkä saa asiaa ratkaistuksi kanssamme käydyn yhteydenpidon kautta, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa on vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen.


Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

12. Tietosuojaselosteen muutokset ja päivitykset

Saatamme tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen muun muassa tietosuojakäytänteiden päivityksen tai lainsäädännön muutosten johdosta. Seloste on päivitetty viimeksi 14.12.2021. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste löytyy aina verkkosivustoltamme.