Tietosuojaseloste

Tämä on Mysoda Oy:n Asiakas- ja käyttäjätietoja koskeva tietosuojaseloste. Keräämme henkilötietoja asiakkaistamme ja muista käyttäjistä, kun he vierailevat tai asioivat verkkopalveluissamme (verkkosivut tai verkkokauppa), ottavat yhteyttä asiakaspalveluumme tai osallistuvat järjestämiimme kilpailuihin, kampanjoihin tai kyselyihin.

1 Rekisterinpitäjä

Mysoda Oy, Holkkitie 6, 00880 Helsinki
Y-tunnus: 2432834-2

2 Rekisteriasioista vastaava

Mysoda Oy, Holkkitie 6, 00880 Helsinki
Jussi Aura, COO
Puh. 020 712 1590
info@mysoda.fi

3 Rekisterin nimi

Mysoda Oy:n Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ja tarkoituksena on 

  • sopimuksen täytäntöön paneminen (asiakkaamme verkkokaupastamme tilaamien tuotteiden toimittaminen)
  • asiakassuhteen ylläpito
  • asiakaspalvelupyyntöjen käsitteleminen
  • muu oikeutettu etu kuten verkkopalvelun kehittäminen, asiakkaan tai käyttäjän käyttäytymisen analysointi ja profilointi, suoramarkkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmannen osapuolen verkkopalveluissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme Asiakasrekisterissä seuraavia asiakkaitamme ja verkkopalveluidemme käyttäjiä koskevia tietoja.
Verkkokaupassamme asioivien asiakkaiden henkilötiedot tilattujen tuotteiden toimittamista varten. Tällaisia tietoja ovat mm.:

  • Tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tilauksen vastaanottajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tilausta koskevat tiedot, kuten tilatut tuotteet ja tilauksen summa.

Asiakaspalvelupyyntöjen tai asiakastuen toimittamiseksi tarvittavia asiakkaan tai käyttäjän meille antamia välttämättömiä henkilötietoja, joita voivat olla mm. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.

Kilpailuiden, kampanjoiden tai kyselyiden yhteydessä asiakkaiden tai käyttäjien meille antamia henkilötietoja, joita voivat olla mm. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite.

6 Henkilötietojen lähde

Rekisteriin kerätään ensisijaisesti asiakkaiden ja käyttäjien itsensä meille antamia henkilötietoja.  

7 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää ulkoisia yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tuottamaan ohjelmisto-, maksu-, logistiikka- tai muita palveluita.  Osana näiden palveluiden suorittamista yhteistyökumppaneillamme voi olla pääsy henkilötietoihin. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavista syistä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjälle alihankintaa suorittavan yrityksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9 Evästeiden käyttö

Hyödynnämme verkkopalveluissamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi.

Käytämme joitakin kolmannen osapuolen palveluita ymmärtääksemme paremmin miten asiakkaamme käyttävät verkkopalveluitamme.

Yleisimmät nettiselaimet mahdollistavat kolmansien osapuolien tarjoamien evästeiden estämisen. Tämän valinnan ollessa päällä verkkoselain sallii ainoastaan sen verkkopalvelun, jota käytetään, tallentaa evästeitä laitteeseesi. Tämä valinta on tehtävissä verkkoselaimen asetuksista (ja se estää kaikkien kolmansien osapuolien evästeiden toiminnan).

Verkkoselaimen evästevälimuistin voi poistaa verkkoselaimen asetuksista. Evästeen poistaminen tuhoaa yksilöllisen tunnisteen, joka on tallentunut selaimen välimuistiin, ja siihen liittyvän verkon käyttöä kuvaavan profiilin. Evästevälimuistin poistaminen ei estä uusien evästeiden tallentumista tulevaisuudessa.

Evästeiden lisäksi käytämme ip-osoitteen avulla tehtyä maakohtaista sijaintitietoa esimerkiksi tietoturvan parantamiseen ja maakohtaisten toimintojen kuten oikean kieliversion esittämiseen. Sijaintitietoa hyödynnetään aina ainoastaan maan tarkkuudella. 

10 Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 


11 Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville nettisivuillemme ja viittauksen muutospäivämäärään. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla kotisivuillemme asiasta ilmoituksen.