Een dicht groen naaldbos vanuit vogelperspectief

Kjemper

MOT FOSSILBASERT PLAST

HVORFOR VI BRUKER TREBASERT KOMPOSITT

Ideen fikk vi da vi bestemte oss for å lage et nytt utvalg av kullsyremaskiner. Et flott utseende var selvfølgelig et av målene for utviklingsprosjektet, men like viktig var det at vi ønsket å forbedre karbonavtrykket vårt. Faktisk bestemte vi oss for at Mysoda skulle bli en frontløper innen produksjon av mer bærekraftige husholdningsapparater. Kullsyremaskiner, som kategori, har mange miljøvennlige fordeler, men vi mente at vi måtte gjøre noe mer. Etter å ha vurdert forskjellige materialer, var trebasert trekompositt klart det beste alternativet for Mysoda.

INGEN TRÆR SKAL HUGGES

Det finnes forskjellige typer trekompositter i markedet. Den vi bruker heter UPM Formi EcoAce og er laget av UPM – The Biofore Company. Denne trekompositten produseres ved å benytte restene fra sagbruk- og papirmasseindustrien. Det å bruke rester betyr at ingen trær må hugges for å produsere materialet. Formi EcoAce har to hovedkomponenter. Omtrent 60% er rå talloljebasert bioplast, som er et biprodukt av papirmasseproduksjonen. Omtrent 40% er flis samlet fra treforedlingsindustrien. Trekompositt er i utgangspunktet en kombinasjon av disse to helt fornybare ingrediensene.

ET MER BÆREKRAFTIG ALTERNATIV

I motsetning til avlingsbaserte biomaterialer skader ikke denne trekompositten matproduksjonskjeden. Tre som brukes i begynnelsen av produksjonskjeden kommer alltid fra skog som er forvaltet på en bærekraftig måte.

Det er det grunnleggende i UPM Formi EcoAce trekompositt. Vi synes det er en ideell erstatning for fossilbasert plast. Derfor bruker vi det til å produsere kullsyremaskiner som er mer bærekraftige. La oss håpe andre produsenter av forskjellige husholdningsapparater følger etter.

Et bilde av produksjonsprosessen for trekompositt fra tre til ferdig kullysremaskin
Et bilde av produksjonsprosessen for trekompositt fra tre til ferdig kullysremaskin