Träkomposit

FARVÄL FOSSIL PLAST

VARFÖR ANVÄNDER VI TRÄKOMPOSIT

Då vi bestämde oss för att skapa en helt ny portfölj av kolsyremaskiner, dök träkompositen upp som ett spännande materialalternativ. Naturligtvis ville vi att maskinerna skulle vara vackra, men hållbarheten såg vi som ett lika viktigt mål för utvecklingsprojektet. Som produktkategori har kolsyremaskiner redan flera ekologiska egenskaper, men vi beslöt oss för att Mysoda kunde ta hållbarhetstänket ännu ett steg längre, mot en ledande roll inom utvecklingen av hållbara köksmaskiner. På basen av en råmaterialanalys kom vi fram till att träbaserad träkomposit var det överlägset mest hållbara alternativet för Mysoda.

INGA TRÄD FÄLLS FÖR OSS

Träkompositen vi valt att tillverka våra maskiner av heter UPM Formi EcoAce och produceras av av UPM-The Biofore Company. Råmaterialet för träkompositen är rester från skogsindustrins olika produktionsprocesser, vilket betyder att inga träd behöver fällas för att vi skall kunna tillverka våra maskiner. Formi EcoAce tillverkas av två olika totalt förnybara råmaterial. Ca 60 % består av ett bioplast som tillverkas av tallolja, en biprodukt från cellulosaproduktionen. Sågspån, som tas till vara från bl.a. sågverk, står för resterande ca 40 % av råmaterialet.

ETT HÅLLBARARE ALTERNATIV

I motsats till sådant biomaterial som odlas för ett specifikt ändamål, inkräktar inte denna träkomposit på livsmedelsproduktionskedjan. Den skog som till slut blir våra kolsyremaskiner, vårdas alltid på ett hållbart sätt.

Detta var alltså UPM Formi EcoAce-träkomposit i ett nötskal. Vi anser den vara ett ypperligt alternativ till fossilbaserad plast, och nu då vi börjat tillverka våra naturvänliga kolsyremaskiner av träkomposit, hoppas vi naturligtvis att andra köksmaskinstillverkare följer vårt hållbara exempel.

Hur träkomposit tilverkas